Hotarari CA

Hotararile Consiliului de Administratie Ianuarie 2017

Hotararea Nr. 1 din 13.01.2016 – privind aprobarea graficului tematicii CP , CA , monitorizare si control

Hotararea Nr. 2 din 13.01.2016 – privind aprobarea programului de concediu pentru personalul angajat

Hotararea Nr. 3 din 13.01.2016 – privind aprobarea fisei postului pentru personalul nedidactic

Hotararea Nr. 4 din 13.01.2016 – privind modificarea cadrelor si orarului

Hotararea Nr. 5 din 13.01.2016 – privind aprobarea cererii de transfer a d-nei Crisan Maria Lucia

Hotararea Nr. 6 din 13.01.2016 – privind aprobarea cererii de transfer a d-nlui Serban Ionut Ciprian

Hotararea Nr. 7 din 31.01.2016 – privind aprobarea cererii de transfer a d-nlui Serban Ionut Ciprian

Hotararea Nr. 8 din 31.01.2016 – privind aprobarea cererii pentru completarea normei didactice

Hotararile Consiliului de Administratie Februarie 2017

Hotararea Nr. 9 din 08.02.2017 – privind aprobarea Proiectului de incadrare an scolar 2017-2018

Hotararea Nr. 10 din 08.02.2017 – privind aprobarea cererii d-nei Rad Ramona Monica

Hotararea Nr. 11 din 08.02.2017 – privind aprobarea cererii d-nei Dragan Ana Mariana

Hotararea Nr.12 din 08.02.2017 – privind aprobarea cererii d-nelor prof. Pop Alina si Gorgan Florina

Hotararea Nr. 13 din 08.02.2017 – privind aprobarea cererilor de decontare a cheltuielilor de transport

Hotararea Nr. 14 din 21.02.2017 – privind acordarea de restrangere de activitate d-lui prof. inv. primar Sur Victor

Hotararea Nr. 15 din 28.02.2017 – privind inscrierea elevilor din clasa a-III-a de la Scoala Primara Ciumarna respectiv Scoala Primara Poarta Salajului in clasa a- IV-a la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Romanasi in anul scolar 2017-2018

Hotararea Nr. 16 din 28.02.2017 – privind aprobarea cererii de transfer

Hotararile Consiliului de Administratie Martie 2017