Despre scoala si invatamant

                             Despre şcoală şi învăţământ în comuna  Românaşi

Începuturile învăţământului în comuna Românaşi se pierd în negura timpului. Primele informaţii despre învăţarea scris-cititului, provenite din istoria orală se referă la împlicarea bisericii ortodoxe, ca instituţie, în culturalizarea populaţiei româneşti din zonă, în pofida impedimentelor venite din partea autorităţilor, pe parcursul Evului Mediu.

Odată cu instituirea învăţământului de stat, obligatoriu, în Epoca Modernă, şcoala se laicizează şi funcţionează în locaţii proprii.

Documentar este atestat un prim edificiu al şcolii, a cărui construcţie a durat între 1897-1906 (cf. Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj – Fond: Revizoratul şcolar al judeţului Sălaj; dosar nr. 35/1928). Ulterior s-a construit un local mare de şcoală, pe un nivel, în care funcţionează în prezent Căminul Cultural Românaşi şi o clădire mai mică în care a funcţionat grădiniţa.

Pe parcursul secolului trecut, gradul de cuprindere în şcoală a crescut, necesitând noi construcţii şi un număr crescând de cadre didactice. Dacă pe la 1900, învăţământul obligatoriu era de patru clase, durata de scolarizare creşte la şapte clase între cele două mari conflagraţii mondiale, la 8 clase, după 1965, pentru a atinge un maxim de populaţie şcolară spre sfârşitul veacului XX, când se dezvoltă învăţământul preşcolar, iar cel oligatoriu cuprinde inclusiv prima treaptă de liceu (10 clase).