Scurt Istoric

MISIUNEA

Să devenim o şcoală deschisă pentru toţi membrii comunităţii, spre a le oferi şanse egale la educaţie, dezvoltare personală şi profesională!”

P1030134

Comuna Românaşi, cu un teritoriu de  66,36 km2, aşezată pe Valea Agrijului şi se întinde spre vest până la cumpăna de ape din Culmea Meseşului, iar în răsărit până la interfluviul Almaş-Agrij, de la Gorgana, având în componenţă şase sate: Românaşi, Chichişa, Ciumărna, Păuşa, Poarta Sălajului şi Romita. Atestarea documentară a acestora este cuprinsă în intervalul dintre secolele XIV-XVI (Românaşi-1305, Chichişa-1438, Ciumărna-1460, Păuşa-1558, Poarta Sălajului-1525 şi Romita -1408).

Ocupaţiile principale ale populaţiei erau legate de existenţa resurselor naturale din zonă, dar şi de „sfera serviciilor”, determinate de prezenţa căilor de comunicaţii, atât în lungul Văii Agrijului, cât şi a celor transmeseşene.

În consecinţă, pe lângă agricultură, păstorit şi prelucrarea lemnului ori a pietrei, din timpuri străvechi au funcţionat hanuri, crâşme –(însuşi satul Poarta Sălajului fiind numit „Fogădauă”), unele locaţii perpetuând acest specific până în zilele noastre.

Deşi activitatea turistică are o pondere redusă în economia locală, valenţele naturale ale culmii Meseşului din zona localităţii Ciumărna, răspunzătoare de apariţia a numeroase reşedinţe secundare şi case de vacanţă, fondul etnografic şi folcloric al comunei de o reală valoare, existenţa unor specii botanice valoroase (laleaua pestriţă – protejată prin lege în arealul Românaşi-Poarta Sălajului), pledează pentru sedentarizarea populaţiei tinere, oferind şi locuri de muncă, în comună, în cadrul unităţilor de cazare şi alimentaţie publică, la „Km 61”, „Desiree”, „Perla Meseşului”, „Popasul Romanilor”etc.

Comuna Românaşi este recunoscută şi pentru valoarea lăcaşelor de cult, adevărate monumente de arhitectură populară. în jurul cărora s-a cristalizat şi perpetuat conştiinţa de neam şi s-au pus bazele învăţământului din aceste localităţi. Bisericile de lemn  din Chichişa, Ciumărna, Păuşa, Poarta Sălajului şi Romita, constituie în prezent tot atâtea obiective turistice de mare valoare, iar monumentul   eroilor   din   Al   Doilea   Război    Mondial din Românaşi cinsteşte memoria înaintaşilor ce s-au jertfit pentru apărarea patriei;

Căile   de   comunicaţie ce traversează comuna leagă prin drumul   European  E 81, hotarul de nord-vest al României cu municipiul Cluj-Napoca, centrul polarizator al Transilvaniei, iar pe  direcţie nord-sud pune în conexiune nodul de cale ferată de la Jibou, cu gara Ciucea, din bazinul Crişului Repede.

mai mult